Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesConsiliul de directori executivi al FMI a finalizat evaluarea ad-hoc a programului susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă pentru Republica Moldova și a aprobat majorarea volumului total de finanțare, precum și redistribuirea tranșelor

Comunicat de presă nr. 22/149
11 mai 2022

 

  • Războiul din Ucraina a afectat semnificativ economia Republicii Moldova.
  • Mijloacele acordate în baza programului augmentat susținut prin mecanismele de finanțare ECF/EFF îi vor permite Republicii Moldova să facă față provocărilor legate de războiul din Ucraina, vor cataliza acordarea finanțării suplimentare din surse externe, vor proteja coeziunea socială prin acordarea suportului din partea bugetului pentru categoriile cele mai vulnerabile și vor impulsiona în continuare reformele de importanță crucială. Debursarea imediată a 144,81 milioane de dolari SUA va ajuta Moldova să-și acopere cheltuielile urgente legate de finanțarea balanței de plăți în contextul războiului din Ucraina.
  • Programul se realizează așa cum s-a planificat. Au rămas neschimbate obiectivele de ameliorare a dezechilibrelor din balanța de plăți și de consolidare a cadrului de guvernanță și a cadrului instituțional prin realizarea unui set ambițios de reforme structurale.

Washington - 11 mai 2022: Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internațional (FMI) a finalizat astăzi evaluarea ad-hoc [1] a programului susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă pentru Republicii Moldova [2]. În acest fel, Moldova va primi imediat tranșa de 144,81 milioane de dolari SUA (108,15 milioane de DST). În afară de aceasta, Consiliul de directori executivi a aprobat majorarea volumului de finanțare și redistribuirea tranșelor. Suma totală a debursărilor în cadrul programului de 40 luni, încheiat cu Republica Moldova, susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă, aprobat în decembrie 2021 (vezi Comunicatul de presă), a fost majorată cu circa 260,11 milioane de dolari SUA (194,26 milioane de DST), atingând acum un volum de circa 795,72 milioane de dolari SUA (594,26 milioane de DST).

Războiul din Ucraina afectează economia Republicii Moldova printr-o multitudine de canale, inclusiv prin majorarea prețurilor la resursele energetice, perturbarea comerțului, scăderea încrederii populației, dar și indirect, ca urmare a sancțiunilor impuse Federației Ruse. Frontiera Republicii Moldova a fost traversată deja de peste 400 mii de refugiați care au părăsit Ucraina din cauza războiului. Această cifră raportată la numărul de locuitori este pe departe cea mai înaltă din regiune. Majoritatea refugiaților au tranzitat Republica Moldova, îndreptându-se spre alte state, dar circa un sfert au rămas în țară. Debursarea imediată a mijloacelor financiare prin mecanismele de finanțare ECF și EFF îi va permite Republicii Moldova să acopere cheltuielile urgente legate de finanțarea balanței de plăți în contextul confruntării cu aceste șocuri.

În urma discuțiilor din cadrul Consiliului de directori executivi, domnul Kenji Okamura, director general adjunct al FMI și președinte în exercițiu al ședinței, a declarat următoarele:

“Consiliul de directori executivi a apreciat angajamentul ferm al autorităților Republicii Moldova de a implementa programul susținut de FMI, în pofida situației complicate. Directorii executivi au remarcat că impactul războiului din Ucraina și sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse și Belarusului, inclusiv perturbarea comerțului, majorarea și volatilizarea prețurilor la resursele energetice și afluxul continuu al unui număr mare de refugiați, a afectat semnificativ Republica Moldova și a sporit necesitățile de finanțare externă.

Ei au apreciat acțiunile prompte ale autorităților în condițiile crizei și au salutat adoptarea rectificării bugetului pentru protejarea populației vulnerabile, acoperirea cheltuielilor de natură umanitară pentru susținerea refugiaților și menținerea coeziunii sociale. Totodată, directorii executivi au subliniat importanța respectării cu strictețe a prevederilor Legii bugetului, dar și a unei monitorizări atente a veniturilor și presiunilor suplimentare pe partea de cheltuieli. Ei au accentuat că planificarea bugetară trebuie să păstreze neschimbat scopul cheie de asigurare a sustenabilității datoriei de stat. În condițiile unei incertitudini fără precedent, directorii executivi au salutat sakutat faptul că autoritățile sunt gata să implementeze planurile pentru situații neprevăzute, în caz de materializare a riscurilor.

Directorii executivi au salutat măsurile de politici întreprinse cu fermitate de Banca Națională a Moldovei pentru a face față creșterii inflației. Eu au apreciat reziliența sectorului financiar, în pofida presiunilor temporare asupra lichidității. În general, directorii executivi au căzut de acord că pe viitor va fi important de calibrat cu atenție măsurile de înăsprire a politicii monetare pentru a asigura echilibrul dintre obiectivul asigurării stabilității financiare și obiectivul asigurării creșterii economice. Pe viitor, intervențiile pe piața valutară trebuie să fie limitate la prevenirea unei ajustări dezordonate a cursului de schimb și la reducerea volatilității excesive a cursului de schimb.

Directorii executivi au felicitat autoritățile pentru respectarea condițiilor programului și realizarea progresului pe calea implementării reformelor cheie, inclusiv pentru respectarea criteriilor de performanță structurale privind guvernanța bugetar-fiscală, supravegherea sectorului financiar, supravegherea sectorului întreprinderilor de stat și consolidarea legislației anticorupție. Ei au încurajat autoritățile să lucreze în continuare asupra registrului integrat al contribuabililor, analizei complexe a cheltuielilor fiscale și consolidării autonomiei instituționale a Băncii Naționale a Moldovei.

Directorii executivi au subliniat importanța critică a focusării programului pe eliminarea deficiențelor semnificative de guvernanță și a vulnerabilităților instituționale și au salutat accentul pus pe consolidarea statului de drept și a supravegherii sectorului financiar. Ei au remarcat că reformele continue în cadrul programului – dacă sunt ordonate în mod corespunzător și implementate cu fermitate – vor stimula productivitatea, vor debloca investițiile private și vor sprijini creșterea economică incluzivă și durabilă.


 

[1] Evaluările ad-hoc în afara graficului anterior convenit pot fi solicitate de autoritățile unui stat care implementează un program susținut de FMI atunci când se confruntă cu probleme urgente legate de balanța de plăți și care trebuie să fie soluționate cât mai rapid, deci mai devreme de evaluarea programată. În cazul evaluărilor ad-hoc, Consiliul de directori executivi al FMI analizează dacă programul se realizează conform planurilor convenite și dacă autoritățile vor fi capabile să-și atingă obiectivele.

[2] Mecanismul extins de creditare (ECF) oferă asistență financiară într-o formă mai flexibilă și mai bine ajustată la necesitățile variate ale statelor cu venituri mici, inclusiv în timpul crizelor (de exemplu, în cazul problemelor de durată legate de balanța de plăți). Mecanismul de finanțare extinsă (EFF) oferă asistență statelor cu dezechilibre mari în balanța de plăți cauzate de bariere de ordin structural sau de ritmul încet al creșterii economice și starea inerent precară a balanței de plăți.Sursa