Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesFMI a ajuns la un acord la nivel de experți cu Republica Moldova în contextul evaluării a patra a programului susținut de Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă și al noului program susținut de Mecanismul de finanțare pentru reziliență și durabilitate, precum și a finalizat consultările în baza articolului IV al Statutului FMI

Comunicat de presă nr. 23/356
17 octombrie 2023
  • FMI și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de experți privind politicile necesare pentru finalizarea celei de-a patra evaluări a programului susținut de Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă, precum și privind la un nou program susținut de Mecanismul de finanțare pentru reziliență și durabilitate.
  • Realizarea programului actual este în general bună, într-un context dificil, caracterizat de efectele negative ale războiului din Ucraina și situația complexă din sectorul energetic.
  • Programul susținut de Mecanismul de finanțare pentru reziliență și durabilitate urmează să sprijine eforturile autorităților de a face față provocărilor generate de schimbările climatice, inclusiv prin sporirea rezilienței la șocurile legate de procesele climatice și sporirea securității energetice.

Washington: În perioada 25 septembrie – 16 octombrie 2023, misiunea FMI condusă de dna Clara Mira a purtat discuții în Chișinău și la distanță cu autoritățile Republicii Moldova în contextul evaluării a patra a programului susținut de Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (EFF) și a noului program susținut de Mecanismul de finanțare pentru reziliență și durabilitate (RSF), precum și a purtat discuții în contextul consultărilor pentru anul 2023 în baza articolului IV al Statutului FMI. La finele discuțiilor, dna Mira a făcut următoarea declarație:

”Autoritățile Republicii Moldova și experții FMI au ajuns la un acord la nivel de experți privind politicile necesare pentru finalizarea evaluării a patra a programului susținut de Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă. Acest acord se preconizează a fi aprobat de către conducerea FMI și Consiliul de directori executivi. Finalizarea evaluării programului îi va permite Republicii Moldova să acceseze 70,95 milioane drepturi speciale de tragere (circa 92 milioane dolari SUA). Astfel, suma totală a debursărilor efectuate în cadrul programului actual va constitui circa 461,3 milioane dolari SUA.

Programul se realizează, în linii mari, în parametrii conveniţi, în pofida unor circumstanțe dificile. Autoritățile au respectat toate criteriile de performanță cantitative stabilite pentru finele lunii iunie. Implementarea reformelor structurale avansează, inclusiv în domeniul guvernanței bugetare și cel al supravegherii sectorului financiar. Se lucrează la consolidarea în continuare a cadrului de activitate al instituțiilor anticorupție, inclusiv prin atribuirea competențelor necesare Procuraturii Anticorupție pentru investigarea tuturor cazurilor de corupție cu implicarea funcționarilor de nivel înalt, fiindu-i acordate împuterniciri și capacități suficiente, precum și prin crearea Curții Anticorupție.

Războiul din Ucraina afectează în continuare economia Republicii Moldova, deși scăderea ritmului de creștere a inflației și sporirea securității energetice au dus la atenuarea crizei ce a generat creșterea costurilor de trai. Inflația a scăzut mai repede decât se aștepta, datorită politicii monetare bine calibrate a Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și a scăderii bruște a prețurilor la produsele alimentare și combustibili. Rezervele valutare asigură în continuare protecție suficientă în fața șocurilor externe. Politica bugetar-fiscală a rămas aliniată la parametrii de program, deși sub-executarea cheltuielilor rămâne în continuare o problemă.

După contractarea economiei în 2022, creșterea economică a continuat să înregistreze valori negative în prima jumătate a anului 2023. Totuși, ne așteptăm la o redresare modestă a economiei în 2023, cu o creștere economică de 2 la sută. Conform prognozei, redresarea economică se va accelera în 2024, pe seama creșterii volumului producției agricole, restabilirii consumului și investițiilor. Perspectivele rămân extrem de incerte, cu riscuri semnificative de înrăutățire a situației. Escaladarea războiului și repetarea șocurilor energetice ar putea agrava perspectivele pe viitor. Totodată, progresul atins în procesul de aderare la UE, redresarea mai rapidă a cererii interne și a economiei statelor-parteneri comerciali ar putea stimula creșterea economică și încrederea.

Politicile bugetare se concentrează într-un mod adecvat pe atenuarea efectelor economice și sociale ale războiului, sprijinind în același timp redresarea economică. Rectificarea bugetară din octombrie va menține deficitul bugetar în limitele țintei convenite în cadrul programului. Ajustarea parametrilor bugetari va trebui să înceapă în anul 2024, în condițiile unor venituri bugetare robuste, în pofida volumului mai mic de granturi prognozat. Autoritățile trebuie să continue elaborarea planurilor de acțiuni în situații de criză, să protejeze categoriile vulnerabile ale populației și să acorde prioritate investițiilor în infrastructură. Pentru a sprijini cererea internă, este extrem de important de rezolvat problema sub-executării cheltuielilor bugetare prin consolidarea procesului de planificare bugetară și managementului investițiilor publice. Platforma de sprijin pentru Moldova oferă o oportunitate pentru mobilizarea sprijinului extern.

Politica monetară este în continuare adecvată. O relaxare ulterioară trebuie să fie dictată de scăderea inflației măsurate prin indicele prețurilor de consum și a inflației de bază. În condițiile unui mediu extern incert, autoritățile sunt ferme în intenția de a asigura flexibilitatea cursului de schimb, limitând intervențiile BNM doar pentru atenuarea volatilității excesive și prevenirea fluctuațiilor neordonate pe piața valutară.

Sectorul financiar continuă să dea dovadă de reziliență, depozitele au depășit nivelele de până la război, iar rezervele de capital și lichidități se mențin la un nivel adecvat. S-au înregistrat progrese în realizarea reformelor de consolidare a arhitecturii de supraveghere financiară, acum BNM fiind responsabilă și de reglementarea și supravegherea companiilor de asigurări, societăților de creditare nebancară, asociațiilor de economii și împrumut și birourilor istoriilor de credit. Autoritățile depun eforturi pentru dezvoltarea pieței de capital și sporirea incluziunii financiare.

Eforturile de diversificare a surselor de energie, promovare în mod decisiv a unei agende cuprinzătoare de reforme în sectorul energetic și elaborare a planurilor de acțiuni în situații de criză au dus la reducerea riscurilor. Cu toate acestea, persistă vulnerabilitățile cauzate de încheierea contractelor lunare de livrare a energiei electrice și dependența de importul resurselor energetice. Se lucrează în continuare pentru a avansa în ceea ce privește reformarea întreprinderilor de stat, ca pas în direcția îmbunătățirii performanței sectorului și atenuării riscurilor bugetare.

Programul RSF cu o durată de 22 luni, care prevede finanțare în sumă de 129,375 milioane DST (circa 169 milioane dolari), va sprijini autoritățile pe calea realizării agendei ambițioase de reforme axate pe depășirea provocărilor cauzate de schimbările climatice. Programul RSF urmează să se focuseze pe îmbunătățirea mediului legal, instituțional și financiar în vederea accelerării implementării măsurilor de ordin climatic (inclusiv fiind vorba de o infrastructură inteligentă din punct de vedere climatic și  politicile din sectorul energetic) și pe mobilizarea finanțării verzi.

Discuțiile în contextul consultărilor în baza articolului IV a Statutului FMI s-au axat pe reformele pentru promovarea unei creșteri economice incluzive, durabile și ecologice, precum și pe și integrarea în UE, inclusiv prin îmbunătățirea situației pe piața muncii în vederea creșterii încadrării în câmpul muncii și stimulării productivității și prin îmbunătățirea mediului de afaceri ca urmare a reducerii birocrației, avansării digitalizării, consolidării guvernanței și sporirii investițiilor în infrastructură.

Dorim să le mulțumim autorităților pentru discuțiile sincere și fructuoase și suntem gata să acordăm în continuare sprijin Republicii Moldova”.


Sursa