Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesMisiunea FMI a încheiat vizita în Moldova

Comunicat de presă nr. 24/134
3 mai 2024

Comunicatele de presă difuzate la finele misiunii includ declarațiile experților FMI cu privire la concluziile preliminare făcute în urma vizitelor în statele-membre. Opiniile exprimate în acest comunicat sunt opiniile experților FMI și nu reflectă, în mod neapărat, punctul de vedere al Consiliului de directori executivi al FMI. În baza concluziilor preliminare ale misiunii, experții vor pregăti un raport care, sub rezerva aprobării de către conducerea FMI, va fi prezentat spre discutare și aprobare Consiliului de directori executivi al FMI.
 

  • Echipa FMI a purtat discuții constructive și productive cu autoritățile moldovenești cu privire la rezultatele economice atinse și politicile economice promovate, în contextul celei de-a cincea evaluări a programului susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (EFF) și primei evaluări a programului susținut prin Mecanismul de finanțare pentru reziliență și sustenabilitate (RSF).
  • Programul s-a realizat conform obiectivelor trasate și, în general, în parametrii stabiliți, deși implementarea unor reforme structurale decurge cu întârziere.
  • Redresarea economică este mai lentă decât s-a anticipat, în contextul provocărilor persistente și al repercusiunilor războiului Rusiei din Ucraina. 


Misiunea Fondului Monetar Internațional condusă de d-na Clara Mira a purtat discuții în Chișinău în perioada 22 aprilie – 3 mai 2024, în contextul a celei de-a cincea evaluări a programului susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă și primei evaluări a programului susținut prin Mecanismul de finanțare pentru reziliență și sustenabilitate. La finele discuțiilor, dna Mira a făcut următoarea declarație:

Redresarea economiei Moldovei a fost mai lentă decât s-a anticipat, din cauza efectelor persistente și dificultăților cauzate de războiul purtat de Federația Rusă în Ucraina. PIB-ul în termeni reali a crescut în 2023 cu 0,7 la sută, sub nivelul de 2 la sută prognozat de FMI la momentul ultimei evaluări de program. Principala cauză a fost redresarea mai slabă a cererii interne, în special având în vedere consumul sectorului privat și investițiile. 

Economia va continua să se redreseze în 2024, cu o creștere economică la nivelul de 2,6 la sută, ceea ce este iarăși un nivel mai jos decât cel prognozat anterior. Printre riscuri se numără posibilitatea unor noi șocuri energetice sau un nou val de refugiați. Printre factorii favorabili se numără creșterea economică mai rapidă decât s-a anticipat în statele-parteneri comerciali ai Republicii Moldova, avansarea mai rapidă în direcția aderării la UE și accelerarea reformelor structurale.

Bugetul pentru anul 2024 va contribui la consolidarea mecanismelor de protecție socială, sprijinirea în continuare a securității energetice, precum și a investițiilor și reformelor care stimulează creșterea economică. În condițiile în care inflația se încadrează din luna noiembrie a anului trecut în intervalul de variație țintit de BNM, politica monetară promovată este una adecvată. Flexibilitatea cursului de schimb și menținerea unor rezerve valutare suficiente vor juca un rol esențial pentru a ține piept șocurilor. Politica monetară trebuie să aibă în continuare ca scop menținerea stabilității prețurilor.

Implementarea programului a fost una bună și, în mare parte, în parametrii stabiliți, deși implementarea unor reforme structurale decurge cu întârziere. Autoritățile au respectat toate criteriile de performanță cantitative stabilite pentru 31 decembrie 2023.  Au fost îndeplinite criteriile de performanță structurală stabilite pentru 31 decembrie 2023, care au vizat consolidarea administrării fiscale și finalizarea triajului întreprinderilor de stat. A fost adoptată Legea privind acțiunile climatice. Totodată, se atestă întârzieri în implementarea reformelor convenite în vederea consolidării autonomiei instituționale și a guvernanței BNM (termenul fiind stabilit pentru 31 decembrie 2023) și instituirii unei infrastructuri judiciare anticorupție, inclusiv un proces credibil de selectare a judecătorilor (termenul fiind stabilit pentru 31 martie 2024), deși se depun eforturi în acest sens.

Le mulțumim autorităților pentru discuțiile constructive. Misiunea FMI va continua discuțiile în contextul celei de-a cincea evaluări ECF/EFF și a primei evaluări RSF, cu scopul de a ajunge în viitorul apropiat la un acord la nivel de experți. Reafirmăm angajamentul nostru de a sprijini Republica Moldova.”


Sursa