Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesFMI a ajuns la un acord la nivel de experți cu Republica Moldova în contextul evaluării a cincea a programului susținut de Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă și primei evaluări a programului susținut de Mecanismul de finanțare pentru reziliență și durabilitate

Comunicat de presă nr. 24/182
24 mai 2024

Comunicatele de presă difuzate la finele misiunii includ declarațiile experților FMI cu privire la concluziile preliminare făcute în urma vizitelor în statele-membre. Opiniile exprimate în acest comunicat sunt opiniile experților FMI și nu reflectă, în mod neapărat, punctul de vedere al Consiliului de directori executivi al FMI. În baza concluziilor preliminare ale misiunii, experții vor pregăti un raport care, sub rezerva aprobării de către conducerea FMI, va fi prezentat spre discutare și aprobare Consiliului de directori executivi al FMI.
 

  • Fondul Monetar Internațional (FMI) și autoritățile Republicii Moldova au ajuns la un acord la nivel de experți privind politicile necesare pentru finalizarea celei de-a cincea evaluări a programului susținut de Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (EFF) și primei evaluări a programului susținut de Mecanismul de finanțare pentru reziliență și durabilitate (RSF).
  • Programul s-a realizat, în general, conform parametrilor stabiliți, deși implementarea unor reforme structurale decurge cu întârziere.


Pe parcursul ultimelor săptămâni, misiunea FMI condusă de d-na Clara Mira a purtat discuții la Chișinău și virtual de la Washington, în contextul a celei de-a cincea evaluări a programului susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă și primei evaluări a programului susținut prin Mecanismul de finanțare pentru reziliență și sustenabilitate. În urma finalizării discuțiilor, Clara Mira a făcut următoarea declarație:

"Autoritățile Republicii Moldova și experții FMI au ajuns la un acord la nivel de experți privind politicile necesare pentru finalizarea evaluării a cincea a programului susținut de Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă și primei evaluări a programului susținut prin Mecanismul de finanțare pentru reziliență și sustenabilitate. Acest acord se preconizează a fi aprobat de către conducerea FMI și Consiliul de directori executivi. Finalizarea evaluării programelor îi va permite Republicii Moldova să acceseze 133 milioane drepturi speciale de tragere (circa 175,2 milioane dolari SUA). Astfel, suma totală a debursărilor efectuate în cadrul programelor actuale va constitui circa 636,5 milioane dolari SUA.

Programul ECF/EFF s-a realizat, în general, conform parametrilor stabiliți, deși s-au atestat întârzieri în implementarea reformelor structurale. Măsurile de reformă prevăzute de programul RSF au fost realizate, de asemenea, așa cum a fost stabilit. S-a convenit asupra extinderii termenului-limită pentru realizarea unui șir de reforme care se implementează cu întârziere (și anume: adoptarea legii privind înființarea unei infrastructuri judiciare anticorupție care să prevadă, inclusiv, un proces credibil de selecție al judecătorilor anticorupție și măsuri legate de asigurarea independenței Băncii Naționale a Moldovei), precum și asupra mai multor noi criterii de performanță structurale, inclusiv în domeniile guvernanței, independenței, transparenței și responsabilității Băncii Naționale a Moldovei; consolidării independenței Procuraturii Anticorupție în ceea ce privește angajarea personalului; consolidării și modernizării auditurilor fiscale; și prezentării conturilor bugetare în conformitate cu Manualul de statistică bugetară al FMI – GFSM 2014.

Ședința Consiliului de directori executivi al FMI, în cadrul căreia vor fi discutate evaluările programelor Republicii Moldova, este planificată pentru sfârșitul lunii iunie".


Sursa