Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana

Short interview with Hassan Al-Atrash taken by Chisinau newspaper 
"Jurnalul National" on December 12, 2000 

Question: What is the IMF’s forecast for economic growth in the Republic of Moldova in 2001?

Answer: Moldova has made notable gains in financial stability and in structural reforms in 2000. These gains bode well for a turnaround in growth, for a resumption in external financing, and for foreign direct investment in 2001—which, in turn, would bring material benefits to the populace and reduce poverty. The IMF’s Executive Board is scheduled to meet on December 15 to discuss Moldova’s request for a financial arrangement that could be supported under the Fund’s Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF). If the arrangement is approved, the Fund could lend as much as US$150 million in the next three years on concessional terms. The amounts would be disbursed in quarterly tranches. We forecast real growth of 5 percent and inflation (end of period) of 10 percent in 2001.

However, the prospects for growth and poverty reduction hinge in an important way on the continuation of reforms and good policies. Any back-tracking or a slow-down in reforms could impact the existing momentum for growth, jeopardize foreign financing—including from the IMF, and discourage investment. Moreover, political stability is crucial—it sets the stage for the continuation of reforms and provides the confidence necessary to spur investment and growth. In this regard, international financial institutions, bilateral donors, and prospective investors are closely watching political developments in the Republic of Moldova.


Scurt interviu cu Hassan Al-Atrash solicitat de cotidianul "Jurnalul National"
pe 12 decembrie 2000

Întrebare:  Care este prognoza FMI în privinţa Creşterii Economice  în Republica Moldova  în anul 2001? 

Răspuns:  În anul 2000, Moldova a înregistrat succese simiţitoare în privinţa asigurării stabilităţii financiare şi promovarea reformelor structurale. Aceste succese favorizează relansarea creşterii, reluarea finanţării externe şi  atragerea investiţiilor străine directe în anul 2001 – care la rîndul său, vor aduce mari avantaje oamenilor de rînd şi vor reduce sărăcia. Şedinţa Consiliului Director al FMI este programată pentru 15 decembrie pentru a examina cererea Moldovei de iniţiere a programului de finanţare în cadrul Mecanismului de Reducere a Sărăciei şi Creşterii Economice. Dacă programul va fi aprobat, Fondul ar putea acorda un împrumut de 150 milioane dolari SUA în următorii trei ani, cu condiţii avantajoase. Sumele vor fi transferate în tranşe trimestriale. În anul 2001, noi prognozăm o creştere de 5% şi o inflaţie (la sfârşitul perioadei) de 10%.

Însă, perspectivele creşterii şi reducerii sărăciei sunt în mare măsură determinate de  continuarea reformelor şi politicile bune. Orice inversare sau o încetinire a cursului reformelor ar putea avea un impact asupra relansării creşterii, ar pune în pericol finanţarea externă – inclusiv şi de la FMI, şi  descuraja investiţiile. Mai mult ca atît, stabilitatea politică este critică – ea crează condiţii pentru continuarea reformelor şi va genera încrederea necesară pentru stimularea investiţiilor şi creştere. În acest sens, instituţiile financiare internaţionale şi potenţialii investori urmăresc cu atenţie evenimentele politice din Republica Moldova.