Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


22 оctombrie 2006, programul de actualităţi "Mesager"

THOMAS RICHARDSON: DECLARAŢIE PENTRU TV MOLDOVA-1:

 

De această dată, suntem in Moldova pentru a efectua prima evaluare din cadrul programului de finanţare pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei, aprobat de consiliului executiv al FMI in luna mai, anul curent.

Programul este aprobat pentru trei ani şi prevede acordarea a unui împrumut în valoare de 118 milioane dolari Băncii Naţionale a Moldovei. Vom reveni în Moldova fiecare 6 luni pentru a evalua stadiul de implementare a programului şi elabora programul economic pentru următoarele 6-12 luni înainte. Aceasta este exact ceea ce facem acum, lucrăm asupra unui memorandum pentru 2007 cu Guvernul şi Banca Naţională.

Este important de menţionat, că memorandumul este elaborat de către Guvern şi Banca Naţională, nu de către FMI, iar partea moldovenească a manifestat un angajament puternic de a realiza performanţele economice pe care FMI le poate susţine.

Cele mai mari probleme cu care se confruntă economia Moldovei la moment sunt creşterea preţului la gazele naturale şi dificultăţilor în exportului vinurilor în Federaţia Rusă. FMI şi restul comunităţii internaţionale poate ajuta Moldova în aceste circumstanţe economice dificile, sau cum le numim noi, şocuri economice, dar Moldova de asemenea, va trebui să facă faţă acestor circumstanţe. Va fi nevoie de unele sacrificii şi din partea Moldovei. Suntem convinşi că autorităţile au un plan foarte bine determinat de a face faţă dificultăţilor cu care se confruntă ţara şi se întreprind măsuri necesare de ajustare a economiei.

Intenţia noastră este de-a propune Consiliului Executiv o majorare a împrumutului acordat Moldovei, dar la moment nu vă pot spune despre ce sumă este vorba.

Considerăm, că prin sporirea asistenţei acordate Moldovei putem atenua costurile ajustării la condiţiile economice mai dificile.

Credem că Guvernul are un plan foarte clar de a realiza aceste măsuri, în aşa fel încât să minimizeze costurile acestor ajustări pentru cele mai vulnerabile grupuri sociale.

Considerăm că Moldova are perspective economice bune pe termen mediu. Moldova devine vecină a UE începând cu ianuarie 2007, iar UE precum şi alte state intenţionează să ofere asistenţă substanţială Moldovei întru minimizarea costurilor ajustărilor economice.