Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


„Moldova are la dispoziţie un număr limitat de opţiuni privind politicile promovate”

Interviu cu Johan Mathisen, reprezentantul Fondului Monetar Internaţional în Moldova

FMI a inclus Moldova în lista ţărilor vulnerabile la criză, iar experţii au simulat două scenarii - unul optimist şi altul pesimist. Al doilea, chiar şi la nivel teoretic, prevede consecinţe dramatice pentru Moldova: recesiune economică şi epuizarea rezervelor. Cât de posibil este acest scenariu în practică? Se pare, însă, că se merge pe scenariul pesimist, dacă luăm în considerare că în două luni şi şase zile a lunii martie rezervele valutare  s-au redus cu circa 400 milioane de dolari SUA.

În primul rând, este necesar de menţionat că studiul respectiv are un caracter teoretic de analiză comparativă a ţărilor, fiind incluse un număr mare de state cu venituri mici care sunt afectate de reducerea ritmului creşterii economice. Moldova a fost inclusă deoarece este unul dintre cele câteva state cu venituri mici din Europa. Este necesar de notat că exerciţii similare au fost realizate şi pentru statele cu venituri mai înalte din regiune. Impactul recesiunii economice globale asupra întregii regiuni este mai grav decât s-a anticipat iniţial şi multe state se adresează FMI-ului pentru asistenţă. În consecinţă, impactul recesiunii economice asupra rezervelor internaţionale ale multor bănci centrale a fost mai grav decât s-a prognozat iniţial. Desigur, după cum aţi menţionat Dvs., impactul asupra rezervelor valutare internaţionale ale Băncii Naţionale a Moldovei este substanţial, dar şi nivelul rezervelor internaţionale rămâne a fi înalt.

 În opinia D-voastră ce căi poate urma Moldova în diminuarea efectelor crizei şi dacă există mai multe scenarii, care ar fi cel mai eficient şi mai puţin dureros? Care ar fi soluţia anticriză cea mai bună pentru Moldova?

Din păcate, similar cu alte state din regiune, Moldova are la dispoziţie un număr limitat de opţiuni privind politicile promovate, fapt legat de constrângerile de ordin financiar şi necesitatea de a evita creşterea excesivă a poverii datoriei externe a ţării. Desigur, că după cum aţi menţionat şi Dvs., există un şir de scenarii şi soluţia adecvată pentru Moldova, va depinde de un şir de obiective, uneori contradictorii, printre care ar fi necesitatea de a aplana consecinţele de ordin social ale recesiunii economice, de a menţine stabilitatea macroeconomică şi de a asigura relansarea rapidă a economiei moldoveneşti cu menţinerea competitivităţii sale.

 După ultima vizită a şefului misiunii FMI la Chişinău, dl Graeme Justice, s-a anunţat că Fondul este gata să ofere ajutor financiar Republicii Moldova pentru a diminua efectele crizei. Sunt făcute estimări, de câţi bani are nevoie ţara noastră pentru a se salva de criză?

Tot acest timp FMI a susţinut Republica Moldova şi acum este gata să-şi extindă asistenţa dacă i se va solicita acest lucru. Nu s-au discutat planuri concrete de asistenţă. Totodată, după cum probabil cunoaşteţi, comunitatea internaţională a convenit să majoreze substanţial resursele FMI pentru a ajuta statele-membre să depăşească impactul încetinirii ritmului creşterii economice globale.

 La ce ar putea duce menţinerea unui leu tare şi, pe de altă parte, a unor rate înalte a dobânzii la credite în condiţii de deflaţie şi reducere a masei monetare?

În condiţiile încetinirii creşterii economice globale, statele s-au confruntat cu imperativul de a menţine situaţia sub control în multe privinţe. Sarcina imediată pentru autorităţi este menţinerea stabilităţii economice şi ajustarea economiei într-un mod ordonat. Pe măsură ce se va atenua impactul recesiunii globale, va deveni tot mai importantă sarcina de a promova creşterea economică şi de a revitaliza rapid economia.

 Când vor începe negocierile unui noi program?

Aceasta trebuie să decidă guvernul.

 Dumneavoastră personal aţi fost afectat de criză?

Ca o persoană care a lucrat pe parcursul mai multor ani, încercând să îmbunătăţească perspectivele economice ale Republicii Moldova, eu, desigur, sunt îngrijorat şi sper că voi fi de ajutor în această perioadă dificilă.

Sursa