Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


                                                                                                                  

Conferința internațională „MACRO 2013: o privire globală asupra economiei Moldovei”

18 iunie 2013, Summit Events & Conference Center

Conferința a fost organizată de Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung. Conferința a avut scopul de a oferi o platformă pentru discuții comprehensive cu privire la riscurile și oportunitățile economice, politice, sociale și de securitate pentru Republica Moldova și la modul în care aceste riscuri și oportunități modelează traiectoria economică a țării.

MACRO (de la “Moldova: Assessing Country Risks and Opportunities”, sau „Moldova: evaluarea riscurilor și oportunităților de țară) a oferit o platformă intelectuală de nivel înalt pentru a analiza în detaliu factorii ce influențează atractivitatea Moldovei ca destinație pentru investițiile internaționale, pentru ideile noi și tehnologiile avansate. Conferința a evaluat riscurile de țară ce trebuie atenuate pentru ca Moldova să devină o destinație mai bună pentru capital și forța de muncă și va identifica oportunitățile ce trebuie folosite pentru a spori dezvoltarea economică a țării.

Cele patru paneluri de discuții din cadrul MACRO 2013 au fost:

Panelul 1: Tendințe economice-cheie în 2012-2013 și previziuni pe termen scurt;
Panelul 2:
 Competiția internațională pentru atragerea investițiilor străine;
Panelul 3
: Educație, resurse umane, cultura de afaceri și cultura muncii;
Panelul 4: 
Politici pentru gestionarea riscurilor și oportunităților de țară.

În cadrul conferinței au fost prezentate rezultatele preliminare din „Raportul de Stare a Țării 2013”. Raportul subliniază, alături de alte subiecte, performanța slabă a economiei Moldovei în raport cu nivelul său potențial, implicațiile economice și sociale ale fenomenul îmbătrânirii populației și compatibilitatea vectorului de integrare europeană cu prioritățile majore de dezvoltare ale țării.

În primul panel de discuții, Tokhir Mirzoev, reprezentant permanent al FMI în Moldova, a menționat că principalele riscuri pe termen scurt rămân a fi mediul extern fragil și incertitudinea politică internă, în timp ce menținerea sub control a situației fiscale și revizuirea politicilor ce țin de impozitarea în agricultură rămân provocările cele mai esențiale. Au fost exprimate mai multe îngrijorări din partea vorbitorilor asupra situației sectorului financiar, fiind evidențiate rezolvarea problemei creditelor neperformante și transparentizarea drepturilor de proprietate ca priorități majore pe termen scurt și mediu.

În cadrul panelului doi, Dr. Lucian Anghel, CEO al BCR Pensii și Președinte al Bursei de Valori din București s-a referit la MACRO 2013 ca fiind „cea mai bună conferință de profil economic din Republica Moldova din ultimii ani”.Paneliștii au menționat că potențialul de creștere internă este unul din determinanții principali ai investițiilor directe, de aceea Moldova va trebui să realizeze un efort mai mare, inclusiv la nivel internațional pentru a ridica atractivitatea Moldovei.

În panelul trei de discuții, Maia Sandu, Ministru al Educației a menționat că performanțele slabe ale elevilor la testele internaționale, nemulțumirea antreprenorilor cu privire la nivelul de pregătire al absolvenților și gradul de ocupare scăzut al absolvenților au reprezentat principalii factori care au stat la baza reformei educaționale concepute de Ministerul Educației.

Mesajele-cheie din panelul patru au subliniat importanța dialogului cu formatorii de opinie și cu comunitatea de business internațională.

În adresarea pentru participanții conferinței, ES Dl. Iurie Leancă,Prim-ministru al Republicii Moldova, a salutat elaborarea de către Conferință a unei Hărți de Parcurs care include recomandări pentru Guvern pentru acțiuni viitoare și care urmează a fi monitorizată de organizatorii Conferinței până la ediția următoare a evenimentului, unde vor fi prezentate acțiunile realizate în 2013-2014.Organizatorii menționează că următoarea ediție a conferinței internaționale MACRO este planificată pentru iunie 2014.

Prezentările din cadrul conferinței pot fi descărcate aici: Adrian Lupușor, MACRO 2013 și Maia Sandu, MACRO 2013 precum și mai jos:

Sursa