Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


 

22 decembrie 2016

Armine Khachatryan
Reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova

COMUNICAT SUCCINT PENTRU PRESĂ 

Principiile care stau la baza proiectului de lege privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală vin, aparent, Ón contradicție cu obiectivele trasate Ón programul de reforme economice al autorităților susținut de FMI. Proiectul de lege, Ón forma curentă, ar duce la periclitarea măsurilor de combatere a corupției și ar pune piedici Ón lupta cu spălarea banilor și fraudele. Vom continua dialogul cu autoritățile pentru a identifica posibiitățile pentru a alinia inițiativele legislative cu obiectivele asumate Ón cadrul programului.

* * *

Experiența acumulată de noi arată, că este extrem de dificil de elaborat conceptul unei amnistii fiscale care să se soldeze cu succes. Preferăm să explorăm posibilitățile pentru Ómbunătățirea administrației fiscale, ca instrument menit să asigure o mai bună conformare fiscală și lupta cu plățile neformale.