Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases
Boxa 3. Competitivitatea şi echilibrul ratei de schimb
 

Diversele estimări privind echilibrul ratei de schimb variază considerabil şi au fiecare imperfecţiunile sale, dar toate indică, în linii mari, că evoluţia ratei are loc în conformitate cu principiile fundamentale. O analiză econometrică standard sugerează să rata efectivă reală de schimb evoluează, în general, în corespundere cu principiile fundamentale. Rata reală efectivă de schimb calculată în baza indicelui preţurilor de consum urmează aceeaşi tendinţă, începând cu anul 2001; rezultatele estimărilor în baza echilibrului macroeconomic indică faptul că rata de schimb este supraapreciată cu circa 7,5 la sută; pe când estimarea ratei de echilibru în baza costurilor de salarizare pentru statele în proces de tranziţie indică o supraevaluare modestă. În afară de aceasta, există probleme în ceea ce priveşte datele. Coeficienţii folosiţi la aplicarea metodei de calcul în baza echilibrului macroeconomic îşi au originea în exerciţiul pentru statele avansate al Grupului consultativ în probleme de schimb valutar al FMI (Moldova nu dispune de date suficiente), iar economiile în curs de tranziţie manifestă caracteristici foarte diferite. În afară de aceasta, Moldova a suferit recent în urma unui şir de şocuri externe care au avut un impact negativ asupra poziţiei contului curent pe termen mediu, iar o devalorizare a ratei de schimb pentru echilibrarea acestuia ar fi afectată de presiunile curente de creştere a leului.

În pofida presiunilor în direcţia aprecierii monedei naţionale, nivelul competitivităţii rămână a fi înalt. Costurile pe angajat rămân joase, iar productivitatea creşte rapid comparativ cu noile state-membre ale UE. Moldova este una din puţinele state din regiune care continuă să atragă investiţii în industria textilă şi alte industrii cu valoare adăugată joasă. Această concluzie confirmă rezultatele unui sondaj recent în rândurile oamenilor de afaceri, în care numai 5 din 33 companii s-au exprimat în sensul că aprecierea excesivă a leului constituie un obstacol major pentru dezvoltarea afacerii. Aprecierea semnificativă nu a periclitat creşterea robustă a exporturilor (a 30 la sută în noiembrie 2008 comparativ cu luna noiembrie a anului 2007, iar dacă excludem din calcul producţia vinicolă cu 43 la sută).