Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesFacilitatea pentru Reducerea Sărăciei şi Creşterea Economică (PRGF)


Ce este PRGF? 

Facilitatea pentru Reducerea Sărăciei şi Creşterea Economică (PRGF) este un mecanism preferenţial de creditare acordat de FMI statelor cu venit mic. Se preconizează că toate programele susţinute prin PRGF se vor baza, cu timpul, pe strategiile naţionale de reducere a sărăciei elaborate în baza unui proces participativ, cu implicarea societăţii civile şi partenerilor de dezvoltare, reflectate în Strategiile de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei. Această abordare permite ca fiecare program susţinut prin PRGF să fie în concordanţă cu un cadru complex de politici macroeconomice, structurale şi sociale menite să contribuie la stimularea creşterii economice şi reducerea sărăciei. Creditele acordate prin PRGF sunt oferite la o rată a dobânzii de 0,5 la sută, pentru un termen de 10 ani, cu o perioadă de graţie de 5,5 ani.
 

DETALII DESPRE PRGF - FACTSHEET (in limba engleză)