Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Johan Mathisen
Reprezentant Permanent al FMI în Republica Moldova
 

DECLARATIE PENTRU PRESA

10 februarie 2006
 

O misiune FMI sub conducerea domnului Thomas Richardson s-a aflat în vizită în Chişinău în perioada 1-10 februarie, 2006, cu scopul finalizării consultărilor pe marginea articolului IV al Statutului FMI şi continuării discuţiilor privind politicile din cadrul unui program de dezvoltare macroeconomică ce ar putea fi susţinut de FMI prin intermediul Facilităţii pentru Reducerea Sărăciei şi Creşterea Economică (PRGF - click pentru detalii).

Discuţiile referitor la acest program au dus la atingerea unui acord preliminar între Guvernul Republicii Moldova şi misiunea FMI. Acordul include un cadru de politici economice şi financiare pentru anul 2006, având ca scop impulsionarea şi asigurarea continuităţii la realizarea programului de reforme structurale al Guvernului. Acordul preliminar la care au ajuns părţile urmează să fie examinat şi aprobat de conducerea FMI. Evident, decizia finală privind susţinerea de către FMI a programului propus de Guvern va fi luată de Consiliul de Directori al FMI, şi aceasta va depinde de faptul, în ce măsură vor fi realizate politicile macroeconomice asupra cărora s-a convenit.

Dacă programul va fi aprobat, Republica Moldova va beneficia de un program de finanţare pe trei ani, în valoare de 117 milioane dolari S.U.A., în baza PRGF. Noul credit al FMI va fi acordat în regim preferenţial (cu o rată a dobânzii de 0,5 la sută, pe termen de 10 ani, cu o perioada de graţie de 5,5 ani). Creditul va fi acordat Băncii Naţionale a Moldovei în scopul susţinerii rezervelor valutare şi atenuării şocurilor din exterior.

Salutăm angajamentele asumate de Guvern privind realizarea politicilor macroeconomice şi financiare consecvente şi implementarea în continuare a reformelor structurale, în conformitate cu prevederile SCERS şi Planului de Acţiuni UE-Moldova. Programul macroeconomic are ca scop atingerea stabilităţii şi creşterii macroeconomice, asigurându-i Guvernului platforma necesară pentru a face faţă necesităţilor stringente de dezvoltare a ţării. Misiunea remarcă că atât realizarea durabilă şi consecventă a reformelor structurale întru îmbunătăţirea climatului de afaceri şi stimularea investiţiilor locale şi străine, precum şi menţinerea stabilităţii financiare vor avea importanţă crucială pentru atingerea acestor obiective.