Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Comunicat de presă, nr. 06/87
3 mai 2006
International Monetary Fund
700 19th Street, NW
Washington, D.C. 20431 USA

 

Republica Moldova se subscrie Standardului Special de Diseminare a Datelor al FMI

La 2 mai, 2006, Moldova a devenit cel de-al 63-lea stat subscris la Standardul Special de Diseminare a Datelor (SDDS) al FMI.

Robert W. Edwards, Directorul Departamentului Statistică al MFI, şi-a exprimat aprecierea faţă de subscrierea Moldovei la SDDS şi a menţionat că acesta este un pas major pentru statistica oficială moldovenească şi pentru utilizatorii de date. De asemenea, dl Edwards a menţionat că acest pas este un semn al angajamentului deplin al Moldovei de a asigura transparenţa şi un succes semnificativ în implementarea practicilor bune acceptate la nivel internaţional, în domeniul statisticii. Moldova este cel de-al şaselea stat care a trecut de la participarea la Sistemul General de Diseminare a Datelor (GDDS) la subscrierea la SDDS.

SDDS, creat de FMI în luna martie a anului 1996, are ca scop îndrumarea statelor-membre în ceea ce priveşte prezentarea datelor economice şi financiare publicului larg. Se aşteaptă ca subscrierea la SDDS să sporească accesul la date statistice complexe şi oportune, contribuind astfel la realizarea unor politici macroeconomice solide şi la funcţionarea mai bună a pieţelor financiare. SDDS se referă la patru dimensiuni a diseminării datelor acoperirea, periodicitatea şi oportunitatea datelor; accesul publicului larg; integritatea datelor diseminate; şi calitatea datelor diseminate. Deşi subscrierea este un act voluntar, statele-membre se obligă să respecte acest standard şi să prezinte FMI informaţia (metadate) despre practicile lor de diseminare a datelor. Această informaţie este pusă la dispoziţia publicului larg pe Buletinul Informativ al Standardelor de Diseminare (DSBB) al FMI.

Pe pagina electronică a DSBB se conţine documentaţie complexă în limba engleză privind practicile Republicii Moldova în domeniul statisticii, conform categoriilor SDDS, această informaţie fiind conectată la datele actuale expuse pe Pagina Naţională Sumară a Datelor obligatorie, menţinută de Biroul Naţional de Statistică.

IMF EXTERNAL RELATIONS DEPARTMENT
Public Affairs: 202-623-7300   Fax: 202-623-6278
Media Relations: 202-623-7100   Fax: 202-623-6772

Sursa