Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesConsiliul de Directori Executivi al FMI a finalizat a cincea evaluare a Programului
susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanţare extinsă
și a aprobat debursarea a 77,0 milioane de dolari S.U.A.


Comunicat de presă nr. 12/374
2 octombrie 2012


Consiliul de Directori Executivi al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a finalizat la 28 septembrie 2012 a cincea evaluare a rezultatelor economice atinse de Republica Moldova în contextul realizării programului susţinut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) şi Mecanismul de finanţare extinsă (EFF). Decizia Consiliului a fost adoptată fără întrunire în şedinţă[1].

Valoarea combinată a asistenţei financiare EFF/ECF, aprobate la 29 ianuarie 2010 (vezi Comunicatul de presă nr. 10/21) este echivalentă cu 369,6 milioane de Drepturi speciale de tragere (DST) (circa 569,4 milioane de dolari S.U.A.). În urma finalizării celei de-a cincea revizuiri, autoritățile Republicii Moldova au obținut acces imediat la suma echivalentă cu 50 milioane de DST (circa 77,0 milioane de dolari S.U.A.).

 

În contextul finalizării evaluării a cincea a Programului, Consiliul de Directori Executivi a aprobat solicitarea autorităţilor de derogare ce vizează nerespectarea criteriului de performanţă stabilit pentru 31 martie 2012, privind deficitul bugetului guvernului general, precum şi modificarea criteriilor de performanţă stabilite pentru 30 septembrie 2012, cu privire la deficitul bugetului guvernului general, activele interne nete şi rezervele internaţionale nete ale BNM. 

La începutul anului 2012 s-a înregistrat o temperare vădită a creşterii economice, cauzată de condițiile externe mai puțin favorabile și condițiile meteo adverse, fapt ce a determinat reducerea în prima jumătate a anului 2012 a ratei de creştere a PIB-ului real până la 0,8 la sută, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Încetinirea creşterii economice s-a reflectat în reducerea exporturilor către statele UE şi reducerea cererii interne, determinate de remitenţele în scădere. Se prognozează o sporire a creşterii economice în a doua jumătate a anului, datorită condiţiilor stabile din CSI şi investiţiilor în infrastructură. În acelaşi timp, seceta gravă care s-a abătut asupra Republicii Moldova pe parcursul verii, precum şi deteriorarea situaţiei economice în UE ar putea afecta aceste prognoze. Conform indicatorilor pentru luna august curent, inflaţia pentru ultimele 12 luni a decelerat până la 4,4 la sută şi ne aşteptăm că va rămâne, în mare măsură, ancorată la ţinta stabilită de Banca Naţională a Moldovei (BNM), de 5 la sută, pe parcursul perioadei rămase a anului 2012, precum şi pe parcursul anului 2013. 

Consolidarea bugetar-fiscală puternică pe parcursul anilor 2010-2011 a dus la reducerea deficitului bugetar până la 2,4 la sută din PIB către finele anului 2011. În acelaşi timp, scăderea nivelului veniturilor, parţial din cauza încetinirii creşterii economice şi parţial din cauza pierderilor determinate de imperfecţiunea cadrului fiscal şi problemelor legate de colectarea veniturilor la buget, precum şi asumarea unor angajamente de cheltuieli noi au dus la încetinirea procesului de ajustare bugetar-fiscală. Autorităţile au întreprins măsuri de remediere pentru a asigura atingerea obiectivului de consolidare bugetar-fiscală, prevăzut de Program, în contextul revizuirii a cincea a Programului. 

La finele anului 2011 şi la începutul anului 2012 s-a realizat o relaxare intensă a politicii monetare, ca reacţie la reducerea rapidă a inflaţiei, întru susţinerea creditării sporite, temperându-se astfel impactul încetinirii activităţii economice. 

În linii mari, situaţia din sectorul financiar este stabilă. În general, băncile dispun în continuare de lichidităţi suficiente, rămân a fi bine capitalizate şi profitabile, deşi cota creditelor neperformante a sporit întrucâtva, pe măsura încetinirii creşterii economice. Criza datoriilor din zona Euro are un impact direct nesemnificativ asupra sistemului financiar, graţie unui număr limitat de legături cu băncile din statele afectate de criză. Însă promovarea unor practici de creditare riscante şi gestionarea defectuoasă a activităţii Băncii de Economii au dus la o deteriorare semnificativă a portofoliului de active al acestei bănci, a cărei acţionar majoritar este statul, fiind necesară o majorare considerabilă a provizioanelor. Este necesar de întreprins măsuri urgente pentru a îmbunătăţi bilanţul băncii date, care deţine o cotă de 13 la sută din totalul activelor din sectorul bancar.

 

[1]     Consiliul de Directori Executivi adoptă decizii fără întrunire în şedinţă în cazul în care expiră termenul de solicitare a convocării şedinţei de către membrii Consiliului şi Consiliul este de acord că propunerea dată poate fi aprobată fără organizarea unor discuţii formale.Sursa