Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Consiliul de Directori Executivi al FMI a finalizat prima evaluare a Programului Republicii Moldova, susţinut prin Mecanismul extins de creditare şi Mecanismul de finanţare extinsă

Comunicat de presă nr. 17/144
1 mai 2017
 
 

La 28 aprilie 2017, Consiliul de Directori Executivi al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a finalizat prima evaluare a programului convenit cu Republica Moldova, susţinut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) şi Mecanismul de finanţare extinsă (EFF), fără întrunire în şedinţă[1]. Programul ECF/EFF, în valoare totală de 129,4 milioane drepturi speciale de tragere (circa 178,7 milioane dolari S.U.A. sau 75 la sută din cota Republicii Moldova la FMI) a fost aprobat la 7 noiembrie 2016 (a se vedea detaliile în comunicatul de presă nr. 16/491). În urma finalizării evaluării programului, devin disponibile 15,7 milioane DST (drepturi speciale de tragere) (circa 21,5 milioane dolari SUA). 

În linii generale, condiţiile programului se respectă, autorităţile şi-au asumat cu fermitate implementarea lui, iar factorii de decizie sunt consecvenți în asigurarea unei gestionări sănătoase a economiei. Autorităţile Republicii Moldova înregistrează în continuare progrese semnificative în eliminarea vulnerabilităţilor persistente de mult timp în sectorul financiar-bancar şi în avansarea implementării reformelor structurale. Eforturile depuse au contribuit la consolidarea stabilităţii financiare și s-a înregistrat o relansare a creşterii economice. În 2017 se prognozează o creştere economică de 4,5 la sută, deci mai mare decât s-a prognozat anterior. În perspectivă, implementarea consecventă și fermă a programului va fi crucială.

 

În ceea ce ţine de sectorul financiar-bancar, studiile de diagnostic la cele mai mari bănci sunt la etapa de finalizare, înregistrându-se un progres în consolidarea guvernanței în bănci şi sporirea transparenţei acţionariatului. Pentru asigurarea creşterii economice şi dezvoltării pe termen lung, este vital de continuat eforturile de consolidare a guvernanței corporative şi situației financiare a băncilor, precum şi de fortificare a cadrului de reglementare şi celui de supraveghere. 

Politica monetară promovată se axează în continuare pe obiectivul menţinerii stabilităţii preţurilor, în contextul unui regim flexibil al ratei de schimb. În acest context, Banca Naţională a Moldovei depune eforturi pentru a-și perfecţiona cadrul de ţintire a inflaţiei prin consolidarea în continuare a procedurilor operaţionale, dezvoltarea capacităţilor de prognozare şi îmbunătăţirea comunicării aferente politicilor promovate. BNM trebuie să fie gata să înăsprească politica monetară, în cazul în care inflaţia va creşte mai rapid decât se prognozează. 

Bugetul pentru anul 2017 şi Cadrul Bugetar pe Termen Mediu sunt în concordanţă cu indicatorii ţintă ai programului. Printre acţiunile cele mai importante pentru anul curent se numără consolidarea veniturilor bugetare, eficientizarea şi prioritizarea cheltuielilor. Resursele care vor fi disponibile în urma acestor măsuri trebuie să fie folosite pentru finanţarea cheltuielilor capitale şi a cheltuielilor sociale bine ţintite. În afară de aceasta, măsurile de reformă bugetar-fiscală structurală trebuie să contribuie la consolidarea în continuare a managementului finanțelor publice pe termen mediu. 

Autorităţile continuă lucrul în vederea eliminării arieratelor acumulate în sectorul energetic şi perfecţionării metodologiei de stabilire a tarifelor, așa încât să fie asigurate transparenţa acestui proces şi recuperarea costurilor.  

Autorităţile sunt în proces de evaluare a strategiei de reducere a sărăciei, având ca scop actualizarea şi alinierea ei la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

 

[1] Consiliul de Directori Executivi adoptă decizii fără întrunire în şedinţă, în cazul în care Consiliul este de acord, că deciziile propuse pot fi aprobate fără organizarea unor discuţii formale.