Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesConsiliul de directori executivi al FMI a finalizat prima evaluare a programului cu Republica Moldova, susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă

Comunicat de presă nr. 22/316
21 septembrie 2022
  • Consiliul de directori executivi al FMI a finalizat prima evaluare a programului cu Republica Moldova, susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (EFF), acordând țării tranșa de 20,65 milioane de DST (circa 27 milioane de dolari SUA).
  • Impactul războiului din Ucraina încă nu s-a materializat pe deplin. Totodată, se prognozează stagnarea economiei în 2022, pe fundalul efectelor adverse cauzate de război, a creșterii prețurilor la produsele alimentare și resursele energetice și a încrederii fragile din partea populației.
  • Implementarea programului este însoțită de accelerarea reformelor ce țin de guvernanță, ceea ce joacă un rol crucial în sporirea rezilienței statului în fața șocurilor, totodată asigurând resursele suplimentare necesare pentru acoperirea cheltuielilor urgente de natură social-economică.

Washington – 21 septembrie 2022. Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internațional (FMI) a finalizat prima evaluare a programului[1] cu o durată de 40 luni, susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (EFF)[2]. Astfel, Republica Moldova a obținut acces imediat la 20,65 milioane de DST (drepturi speciale de tragere) (circa 27 milioane de dolari SUA), sumă care va fi folosită pentru suport bugetar, suma totală debursată în cadrul programului ECF/EFF atingând 185,95 milioane de DST (circa 242 milioane de dolari SUA).

Războiul din Ucraina afectează în continuare perspectivele economice ale Republicii Moldova. În viitorul apropiat se așteaptă o stagnare economică, iar inflația va rămâne înaltă, pe fundalul creșterii prețurilor la produsele alimentare și resursele energetice. Deși se atestă semne de reziliență, deficitul contului curent și deficitul bugetar vor crește considerabil în anul curent. Riscul înrăutățirii situației economice rămâne extrem de înalt, inclusiv în legătură cu criza energetică regională. Totuși, programul Republicii Moldova se implementează în continuare cu fermitate, în pofida mediului dificil, fiind onorate, așa cum a fost convenit, angajamente de program importante din domeniile guvernanței bugetare și financiare, dar și ceea ce ține de edificarea statului de drept și lupta cu corupția.

În urma discuțiilor din cadrul Consiliului de directori executivi, domnul Kenji Okamura, director adjunct al FMI și președinte în exercițiu al ședinței, a declarat următoarele:

“Republica Moldova continuă să se confrunte cu numeroase provocări serioase, inclusiv efectele adverse ale războiului purtat de Federația Rusă în Ucraina, impactul negativ al inflației în creștere asupra puterii de cumpărare, precum și preocupările privind securitatea energetică. Ca rezultat, perspectivele economice ale Republicii Moldova rămân expuse unor riscuri interne și externe excepțional de mari.

În pofida acestor provocări, autoritățile continuă să implementeze cu fermitate programul susținut de FMI, care are ca scop susținerea categoriilor cele mai vulnerabile ale populației, avansând totodată în implementarea reformelor în materie de guvernanță și punând accent pe necesitățile de dezvoltare în vederea creării condițiilor pentru o creștere durabilă și incluzivă. Au fost îndeplinite criteriile de performanță structurală privind guvernanța bugetar-fiscală, supravegherea sectorului financiar și consolidarea legislației anticorupție. În afară de aceasta, în program au fost incluse și condiții suplimentare pentru a susține agenda de reforme bugetare structurale.

Va fi extrem de important de promovat politici adecvate pentru a asigura acordarea granturilor și împrumuturilor concesionale din partea donatorilor pentru acoperirea cheltuielilor cu caracter excepțional, menținerea unui nivel adecvat de rezerve bugetare, precum și reducerea dependenței de finanțarea internă pe termen scurt.  Implementarea consecventă a reformelor și planificarea acțiunilor în situații excepționale vor ajuta Republica Moldova să creeze o temelie puternică pentru o creștere durabilă și incluzivă.

Eforturile autorităților pe termen scurt se axează în mod adecvat pe controlul inflației în creștere, asigurând totodată protecția celor mai vulnerabile categorii ale populației față de creșterea prețurilor la resursele energetice și produsele alimentare. Menținerea unui mix adecvat de politici în viitor va juca un rol esențial, având în vedere presiunile inflaționiste persistente, constrângerile de finanțare bugetară și riscurile semnificative de înrăutățire a situației comparativ cu scenariul de bază. Mai mult ca atât, sunt necesare eforturi comune pentru a eficientiza cheltuielile, spori credibilitatea bugetului, mobiliza veniturile pe intern și avansa în reformarea sectorului energetic și sectorului întreprinderilor de stat.

Protejarea independenței Băncii Naționale a Moldovei joacă un rol esențial în consolidarea credibilității băncii centrale și consolidarea eficienței politicilor, în special ținând cont de mediul extrem de incert la moment. Respectiv, este extrem de important de adoptat legislația necesară pentru consolidarea autonomiei instituționale a Băncii Naționale a Moldovei până la finele lunii octombrie a anului curent. Rămâne în continuare important de consolidat supravegherea și reglementarea în sectorul financiar-bancar, în special ținând cont de vulnerabilitățile sectorului de finanțare nebancară”.

 

[1] Programul pe 40 luni încheiat cu Republica Moldova, susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanțare extinsă, a fost aprobat în decembrie 2021 (vezi Comunicatul de presă) și ajustat în mai 2022, cu o majorare a finanțării totale până la 594,26 milioane de DST (vezi Comunicatul de presă).

[2] Mecanismul extins de creditare (ECF) oferă asistență financiară într-o formă mai flexibilă și mai bine ajustată la necesitățile variate ale statelor cu venituri mici, inclusiv în timpul crizelor (de exemplu, în cazul problemelor de durată legate de balanța de plăți). Mecanismul de finanțare extinsă (EFF) oferă asistență statelor cu dezechilibre mari în balanța de plăți care se datorează barierelor de ordin structural sau ritmului încet al creșterii economice și unei stări inerent precare a balanței de plăți.

 


Sursa