Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Un seminar internaţional la Banca Naţională a Moldovei cu tema: „Transmisia politicii monetare şi modelarea inflaţiei"

La 12 decemdrie a.c. Banca Naţională a Moldovei a găzduit un seminar internaţional cu tema: „ Transmisia politicii monetare şi modelarea inflaţiei, organizat în colaborare cu Fondul Monetar Internaţional”. La seminar au participat experţi de la Fondul Monetar Internaţional, băncile centrale europene şi Comisia Europeană, reprezentanţi ai guvernării, autorităţilor de profil, sectorului bancar şi ai societăţii civile din Republica Moldova, În cuvântul său de salut, Guvernatorul Băncii Naţionale Leonid Talmaci a invocat oportunitatea acestui forum sub aspectul tratării subiectului inflaţiei în alte ţări drept unul de importanţă majoră pentru băncile centrale. Experienţa internaţională în domeniul temperării proceselor inflaţioniste a determinat Banca Naţională să aprobe la 8 noiembrie 2007 Planul de acţiuni cu privire la implementarea strategiei de ţintire a inflaţiei. În conformitate cu acest plan, a specificat guvernatorul Leonid Talmaci, o atenţie deosebită se va acorda întăririi capacităţii Băncii Naţionale în efectuarea analizei macroeconomice, modelarea şi prognozarea inflaţiei, perfecţionarea mecanismelor de transmisie a politicii monetare.

Prim-viceprim-ministrul Republicii Moldova Zinaida Greceanîi s-a referit la importanţa noilor prevederi legislative, prin care Băncii Naţionale i se garantează independenţa instituţională, decizională şi financiară în realizarea noului său obiectiv fundamental – menţinerea stabilităţii preţurilor. Aceste prevederi au creat premisele necesare, dar nu şi suficiente pentru implementarea unui cadru funcţional de ţintire a inflaţiei. Eforturile de aducere a inflaţiei la nivelul de o singură cifră se asociază cu anumite costuri, însă din perspectiva creşterii economice durabile aceste costuri sunt pe deplin justificate. Guvernul, prin politica sa bugetară austeră şi alte acţiuni, susţine eforturile anti-inflaţioniste ale Băncii Naţionale. Însă vom putea vorbi de o reuşită în privinţa inflaţiei doar când nivelul acesteia se va apropia de nivelul ţărilor dezvoltate (2-3 la sută). Cadrul de ţintire a inflaţiei oferă instrumentarul necesar pentru
realizarea acestui obiectiv strategic, a spus Prim-viceprim-ministrul Republicii Moldova Zinaida Greceanîi.

Raportul prezentat de prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei Victor Cibotaru a dezvăluit asistenţei eforturile de bază ale băncii în dirijarea proceselor locale inflaţioniste, accentuînd necesitatea creării unor capacităţi instituţionale noi de modelare a inflaţiei. Controlul asupra agregatelor monetare - instrumentul principal al politicii BNM - este un proces destul de dificil, ca urmare a intrărilor masive de valută străină în ţară şi a ponderii semnificative a numerarului în circulaţie în baza monetară.
Adoptarea regimului de ţintire directă a inflaţiei va permite optimizarea măsurilor întreprinse în vederea ţinerii în frâu a acesteia. Astfel, BNM urmează să-şi atingă scopul major de menţinere a stabilităţii preţurilor, implementarea cu succes a regimului sus-menţionat implicând o perioadă de tranziţie de circa 2-3 ani, a declarat prim-viceguvernatorul BNM Victor Cibotaru.

Seminarul a oferit auditorilor o amplă posibilitate cognitivă în ceea ce priveşte experienţa de peste un deceniu a Cehiei, Poloniei, Rusiei, Olandei, Albaniei şi a altor ţări.
În concluzie, şeful Misiunii FMI pentru Moldova Graeme Justice a menţionat complexitatea subiectului ţintirii inflaţiei, exprimându-şi speranţa că acest seminar a fost primul din şirul numeroaselor evenimente care vor ajuta Banca Naţională a Moldovei să-şi traseze calea spre un regim de ţintire a inflaţiei.

La finele seminarului, Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei Leonid Talmaci a apreciat ideile absolut noi pentru ţara noastră expuse în cadrul seminarului, menţionând că acestea vor servi drept puncte de reper în procesul de tranziţie a Moldovei la regimul de ţintire a inflaţiei.

Sursa: BNM, foto: FMI


Materialele seminarului:

Cuvint de salut - Dl Leonid Talmaci, Guvernator al BNM

Modelarea inflaţiei – una din condiţiile necesare pentru asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor în Republica Moldova - Dl Victor Cibotaru, Prim-viceguvernator al BNM

Dna Zinaida Greceanîi, Prim-viceprim -ministru al Republicii Moldova

Analiza comparativă a modelelor de transmisie monetară în diferite Bănci Centrale
Dl Julian Morgan, Banca Centrală Europeană (în limba engleză)

În căutarea mecanismului de transmisie monetară în Moldova
Dl Nick Gigineishvili, FMI  (în limba engleză)

Estimarea ulterioară a canalului de creditare a Băncii Centrale din Federaţia Rusă
Dl Lucio Vinhas de Souza, Comisia Europeana  (în limba engleză)

Integrarea financiară a pieţelor monetară, a obligaţiunilor, valutară şi a bursei de valori în cadrul noilor state-membre ale UE şi a zonei Euro
Dl Lubos Komarek, Banca Nationala a Cehiei  (în limba engleză)

Mecanismul de transmisie monetară şi modelarea inflaţiei în Polonia
Dl Ryszard Kokoszczynski, Banca Naţională a Poloniei  (în limba engleză)

Efectele Convergenţei dintre Rata de Schimb şi Inflaţia  
Dl John Lewis, Banca Olandei  (în limba engleză)

Ţintirea Inflaţiei în Albania
Dl Erjon Luci, Banca Mondiala, Albania  (în limba engleză)

Rata dobanzii in Europa Centrala si de Est
Dl Balazs Egert  (în limba engleză)
 


Galeria foto

foto ale BNM

foto ale FMI