Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Comunicat de presă, nr. 06/280
15 decembrie 2006
International Monetary Fund
700 19th Street, NW
Washington, D.C. 20431 USA

 

Consiliul Executiv al FMI a finalizat prima evaluare a performanţei Moldovei din cadrul acordului PRGF, a aprobat majorarea volumului de creditare pentru Moldova şi a încuviinţat disbursarea a 48,2 milioane dolari S.U.A.


Astăzi, Consiliul Executiv al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a finalizat prima evaluare a programului Republicii Moldova de reforme economice şi reducere a sărăciei, din cadrul acordului privind mecanismul de finanţare pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei (PRGF). Consiliul Executiv, de asemenea, a aprobat o suplimentare a acordului PRGF pentru trei ani până la 110,88 milioane de Drepturi Speciale de Tragere (DST) (circa 167 milioane dolari S.U.A.) faţă de suma iniţială egală cu 80,08 milioane DST (circa 120,6 milioane dolari S.U.A.). Finalizarea primei evaluări declanşează disbursarea pentru Republica Moldova a unei sume echivalente cu 31,97 milioane DST (circa 48,2 milioane dolari S.U.A.).

Consiliul Executiv a acceptat, de asemenea, solicitarea de derogare de la criteriul cantitativ de performanţă vizând nivelul rezervelor internaţionale nete ale Băncii Naţionale a Moldovei pentru finele lunii septembrie 2006, care nu fusese îndeplinit.

Acordul PRGF încheiat pe trei ani a fost aprobat la 5 mai 2006 (vezi Comunicatul de presă Nr. 06/91). Până în prezent, au fost disbursate 11,4 milioane DST (circa 17,2 milioane dolari S.U.A.).

Pe finalul discuţiilor Consiliului Executiv, Dl Takatoshi Kato, Director General adjunct al FMI şi Preşedintele şedinţei, a făcut următoarea declaraţie:

"Performanţele Moldovei pe parcursul celor şase luni ale programului său susţinut de PRGF au fost încurajatoare, în pofida majorărilor considerabile ale preţului de import al gazelor naturale şi stopării exportului de vin pe pieţele tradiţionale, care au încetinit creşterea, au alimentat inflaţia şi au expus sistemul bancar riscurilor. Autorităţile merită sa fie apreciate pentru menţinerea stabilităţii macroeconomice şi a pasului susţinut al reformelor ce se impun, rezistând acestor şocuri externe.

"Autorităţile deja au făcut eforturi lăudabile de a se ajusta rapid la noul mediu extern. S-a acceptat transferarea asupra consumatorilor a costurilor aferente majorării preţului la resursele energetice, în acelaşi timp căutând metode de a-i compensa pe cei săraci. Politica fiscală prudentă ajută la ţinerea în frâu a inflaţiei, menţinându-se concomitent cheltuielile bugetare sociale şi de infrastructură. O politică monetară mai consecventă va fi crucială pentru diminuarea presiunilor inflaţioniste. Flexibilitatea continuă a ratei de schimb valutar, complementată de măsuri ce au drept scop reducerea barierelor administrative şi consolidarea guvernării, vor contribui la ameliorarea competitivităţii. S-a înregistrat un progres remarcabil în realizarea reformelor regulatorii şi a administraţiei publice. Desfiinţarea Consiliului Creditorilor şi eliminarea restricţiilor asupra exportului de cereale sunt paşi foarte bineveniţi.

"Programul economic al autorităţilor pentru 2007 este menit să diminueze în continuare impactul şocurilor externe asupra creşterii economice şi reducerii sărăciei, precum şi are drept scop aducerea nivelului inflaţiei sub 10%. Deficitul bugetar de 0,5% din PIB, aşa cum este planificat pentru 2007, reprezintă un echilibru adecvat între necesităţile de dezvoltare ale Republicii Moldova şi obiectivul de scădere a inflaţiei. Banca Naţională a Moldovei (BNM) intenţionează să utilizeze şi mai eficient instrumentele sale monetare, pentru a readuce ratele dobânzilor pe termen scurt la valori pozitive în termen real, în aşa fel reducând aşteptările inflaţioniste. Independenţa BNM va fi consolidată mai mult, prin majorarea capitalului său.

"Agenda reformelor structurale pentru 2007 se va axa în continuare pe îmbunătăţirea mediului de afaceri şi pe încurajarea creşterii economice generate de sectorul privat. Reformele administraţiei publice şi cea regulatorie vor clarifica şi reduce rolul statului în economie. Acest lucru va fi susţinut de accelerarea procesului de privatizare şi eficientizarea procedurilor de faliment. Sectorul financiar va fi consolidat prin îmbunătăţirea transparenţei şi competiţiei, inclusiv prin prezenţa tot mai mare a capitalului străin în sectorul bancar al Moldovei, cât şi prin crearea unui organ consolidat de supraveghere a instituţiilor financiare nebancare," a declarat Dl Kato.

 

IMF EXTERNAL RELATIONS DEPARTMENT
Public Affairs: 202-623-7300   Fax: 202-623-6278
Media Relations: 202-623-7100   Fax: 202-623-6772

Sursa