Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana

November 15, 2000

Republic of Moldova
Interim Poverty Reduction Strategy Paper

To download the paper as PDF file to be read in Adobe Acrobat 
Reader
(600kB) click here.

To see the simple text version (without any formatting at all) (150kB) click here.

Paper is also available from Republic of Moldova official web site, posted by authorities, but some text seems to be missing probably due to technicalities. Click here and follow the date 24 Nov. 2000.

Table of Contents

 1. Introduction
 2. Characteristics of Poverty in Moldova
 3. Three Pillars of a Poverty Reduction Strategy
  1. Sustainable and Inclusive Economic Growth
  2. Human Development
      Health
      Education
 4. Social Protection
 5. Institutional Mechanisms for the PRSP
  1. Institutional Arrangements
  2. Measures to Strengthen Public Expenditure Management
 6. Participatory Process and Timetable for the PRSP
 7. Monitoring Indicators

Appendix A: A Three-year Macroeconomic Framework
Appendix B: Policy Measures for Sustainable and Inclusive Economic
   Growth and Poverty Reduction 20012003
Appendix C: Monitoring Indicators
Appendix D: Work Program for the Preparation of the PRSP


15 noiembrie 2000

Republica MoldovaRepublica Moldova
Strategia preliminara cu privire la reducerea saraciei

Pe site-ul FMI este disponibila doar versiunea in limba engleza a Strategiei, pentru a face download fisierului in format PDF (a fi citit cu Adobe Acrobat Reader) (600kB) apasati aici.

Pe site-ul oficial al Republicii Moldova a fost plasata de catre autoritati versiunea in limba romana a Strategiei, insa aparent unele paragrafe sunt lipsa probabil din cauza unor deficiente tehnice. Apasati aici urmariti referinta din 24 noiembrie 2000 sau direct aici pentru aceeasi versiune dar plasata pe serverul nostru.


Capitolele Strategiei:

I. Introducere
II. Caracteristicile saraciei in Moldova
III. Trei piloni ai Strategiei de reducere a saraciei
IV. Mecanismul institutional al PRSP.

Continutul capitolului introductiv (extras din site-ul Guvernului):  

REPUBLICA MOLDOVA
Strategia preliminara cu privire la reducerea saraciei

I. Introducere

 1. Pe parcursul ultimilor trei ani Moldova a realizat un progres semnificativ în vederea obţinerii şi menţinerii stabilităţii macroeconomice şi financiare. De asemenea, au fost implementate o serie de reforme structurale şi instituţionale necesare pentru funcţionarea eficientă a economiei de piaţă. Rezultatele acestor eforturi au contribuit la menţinerea stabilităţii macroeconomice şi financiare în circumstanţe externe dificile şi la crearea unui mediu, ce va facilita creşterea economică şi dezvoltarea pe termen mediu.
 2. În pofida acestor eforturi, Moldova continuă să fie plasată pe unul din locurile cele mai joase din Europa în ceea ce priveşte venitul pe cap de locuitor. Guvernul este conştient de această realitate şi este de părerea că creşterea economică rapidă şi durabilă este principalul instrument pentru reducerea decalajului în dezvoltare dintre Moldova şi celelalte ţări din Europa, prin îmbunătăţirea nivelului de viaţă al populaţiei şi prin reducerea sărăciei în rândul celor mai nevoiaşi. Pentru a realiza aceste obiective într-o manieră atotcuprinzătoare, Guvernul intenţionează să elaboreze o Strategie de reducere a sărăciei (SRS) către începutul anului 2002 şi să lanseze un plan naţional de reducere a sărăciei. Această strategie face parte din aspiraţiile Republicii Moldova de a se integra mai profund în structurile europene. În scopul consolidării eficienţei politicilor economice, strategia va fi elaborată de către Guvern, cu consultarea îndeaproape şi participarea largă a reprezentanţilor Parlamentului, societăţii civile şi organizaţiilor donatoare.
 3. În scopul obţinerii unei creşteri rapide şi durabile, Guvernul a convenit cu Fondul Monetar şi Banca Mondială asupra unui cadru macroeconomic pe trei ani şi asupra unui set de măsuri politice, care sunt descrise în anexele la acest document. Guvernul intenţionează să solicite un program de Reducere a sărăciei şi creştere economică (RSCE) pe trei ani cu Fondul Monetar Internaţional. De asemenea, Guvernul va continua să coopereze cu Banca Mondială în contextul operaţiunilor pentru ajustări structurale şi a celor investiţionale.